logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  ZANK  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX1537238665 Người hành nghề
  Đăng vào lúc Hoa Kỳ
  Khiếu nại

  Zank thu hút bạn đầu tư thông qua Mọi phương tiện.

  Cô gái lạ này liên hệ trên WeChat và giới thiệu cho tôi khoản đầu tư mà cô ấy đã và đang làm, nó đã mang lại cho cô ấy rất nhiều lợi nhuận. Cô ấy ngọt ngào nói với tôi rằng hãy đầu tư và nâng cấp khoản đầu tư của tôi lên VIP, khi đến ngày rút tiền, họ yêu cầu tôi phải nộp thuế

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  Zank lures you to invest through All means.Beware!
  This strange girl reach out on WeChat and introduced me to this investment she has been doing which have made her a lot of profits . she sweet talked me to invest and upgrade my investment to VIP, when the withdrawal date comes , they ask me to pay tax
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?