logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  FXGLOBE  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX3400587345 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Trung Quốc
  Khiếu nại

  Nền tảng thùng rác

  Nền tảng thùng rác. Không rút cho các giao dịch thông thường. Tránh xa nền tảng gian lận. Trả lại tiền cho tôi.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  垃圾平台
  垃圾平台,正常交易不给出金,远离黑平台,还我血汗钱
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?