logo |

Chi tiết tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  East  >  Chi tiết tố cáo
  Tố cáo ngay
  FXGEHucx2449 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Nước Úc
  Khiếu nại

  EastNhóm thế kỷ

  Cố gắng rút tiền và được thông báo nếu tôi không có tài khoản giao dịch của mình trên 50.000 USD thì tôi phải trả thuế Lợi nhuận !!! Đây là những gì họ nói với tôi: - “Xin chào, thưa ông, tôi đã kiểm tra xem số tiền rút của bạn là 39000 USD và số tiền rút của bạn, tôi đã kiểm tra rằng số tiền của bạn chưa đạt tiêu chuẩn miễn thuế của sàn giao dịch của chúng tôi và được miễn thuế tiêu chuẩn quy đổi của chúng tôi là 50.000 USD. Sau đó, họ muốn các khoản tiền xác minh 5% số tiền rút từ tài khoản mà số tiền rút được sẽ được gửi vào.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  EastCentury Group
  Try to withdraw and was told if I didn’t have my trading account above $50,000US I had to pay Profit tax!!! This is what they told me:- “Hello, sir, I have checked that your withdrawal amount is 39000 USD, and your withdrawal funds, I have checked that your funds have not reached the tax exemption standard of our exchange, and the tax exemption standard of our exchange is 50,000 USD. Then they wanted verification funds of 5% of the withdraw from the account the withdraw is to be deposited into.
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?

  Cảnh báo rủi ro

  Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

  Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục 'Tố cáo' của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

  Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

  Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào