logo |

曝光

  您的位置: 首页  >  曝光  >  兴业投资  >  曝光详情
  我要曝光
  Phương Trần 交易者
  发表于 越南
  举报

  交易商在没有通知的情况下关闭了账户

  兴业投资锁定了我的帐户,扣除了我所有的钱,不付钱给我,这个交易商就是骗子

  以下为原文内容
  broker khóa tài khoản không báo trước
  phía HYCM đã khóa tài khoản của tôi mà trừ hết số tiền của tôi. không trả tiền cho tôi. broker is scam
  无法出金

  举报

  提示
  ×

  确认已解决吗?