logo |

曝光

  您的位置: 首页  >  曝光  >  Swissmes  >  曝光详情
  我要曝光
  KhanhToann 交易者
  发表于 越南
  举报

  技术人员任意断单烧tk

  技术人员举报逆向订单,强行充值更多资金支持账户,未经客户同意擅自砍单烧毁账户,要求赔偿。

  以下为原文内容
  nhân viên kỹ thuật tự ý cắt lệnh làm cháy tk
  nhân viên kỹ thuật báo lệnh ngược, bắt nạp thêm tiền để đỡ tài khoản, không được sự đồng ý của khách tự ý cắt lệnh làm cháy tài khoản, yêu cầu bồi thường.
  诱导欺诈

  举报

  提示
  ×

  确认已解决吗?